Nguyễn Thị Thủy Tiên
SBD: 050 | Vote: 0

Ngày sinh: 14/02/1997
Chiều cao: 173
Số đo 3 vòng: 80-60-92

top