Nguyễn Thị Huyền Trang
SBD: 055 | Vote: 298

Ngày sinh: 10/03/1996
Chiều cao: 175
Số đo 3 vòng: 81-63-90

top