Đơn vị tổ chức
Ngày 01/03/2018
Đơn vị tổ chức

Địa điểm tổ chức: Huyện đảo Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

 

 

Đơn vị tổ chức:                                                                                           Đơn vị phối hợp tổ chức:


                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

Tài trợ kim cương
 • TTKC 01
Tài trợ bạc
 • TTB - 01
 • TTB - 02
 • TTB - 03
Đơn vị đồng hành
 • mivaly
 • crown plaza
 • analee
 • cuong anh
 • nupakachi
 • logo riori
 • lala spa
 • long hai
 • logo VABB
 • fantastic
 • linhjace
 • rex hotel
 • y lan
 • zenda
 • lala spa
 • sai gon rach gia
 • viettravel
 • anja
 • John tran
 • hoa binh rach gia
 • kosu
 • nhat huy
 • dany tran
top